.webp

וויקנד - פיתוח פילם ש/ל 

תוכן זהה לקורס 4 מפגשים, במרתון בן יומיים כולל לינה . 

נצלם באמצעות מצלמות נקב, נלמד מושגי פיתוח וטכניקה לסריקת החומרים.

הקורס מעניק חוויה ייחודית, מלמד ומעשיר.

עבודה מעשית בכל המפגשים, בסיום הקורס  יוצאים עם כל הכלים הנדרשים לפיתוח פילם ש/ל באופן עצמאי.

הקורס כולל את כל החומרים, יש צורך רק במצלמה אנלוגית ולמי שאין, ניתן להשאיל  דרכנו .