Portrait 4 Kodat TMax 100.jpg

קורס פיתוח פילם ש/ל 

ארבעה מפגשים להיכרות עם חדר חושך וכל הידע לפיתוח פילם ש/ל.

נצלם באמצעות מצלמות נקב, נלמד מושגי פיתוח וטכניקה לסריקת החומרים.

הקורס מעניק חוויה ייחודית, מלמד ומעשיר.

עבודה מעשית בכל המפגשים, בסיום הקורס  יוצאים עם כל הכלים הנדרשים לפיתוח פילם ש/ל באופן עצמאי.

הקורס כולל את כל החומרים, יש צורך רק במצלמה אנלוגית ולמי שאין, ניתן להשאיל  דרכנו .