---_0118.jpg

קורס הדפסות חדר חושך

ארבעה מפגשים בהם נצלול לחדר החושך ונחשף לעולם ההדפסות: פוטוגרמות, מגדלים, סוגי נייר, וחומרים בתהליך העבודה.

 

נלמד טכניקות הדפסה שונות מהמאה ה-19 ונתרגל זאת מעשית.

נלמד על השפעת הבחירות שלנו, החל מחומר  הפיתוח, דרך סוג הנייר ועד לזמן החשיפה.

הקורס כולל את כל החומרים: כימיקלים, מגדלים וניירות הדפסה.

מיועד לצלמים אשר נחשפו לתהליכי פיתוח.