1A2A2178.jpg

סדנת פיתוח פילם צבעוני

מפגש חד פעמי- במשך ארבע שעות נלמד יחדיו כיצד לפתח פילם צבעוני.

הטכניקה הנדרשת שונה מש/ל ודורשת מאתנו עבודה עם חומרים שונים ודיוק רב בזמן התהליך .

הסדנא מיועדת לבוגרי קורס פיתוח פילם ש/ל, הקורס כולל את כל החומרים, יש צורך רק במצלמה אנלוגית.